Thay đổi thói quen sử dụng quần áo

Trong một cuộc khảo sát do YouGov tiến hành cho thấy gần một phần ba người Philippines có thói quen sử dụng quần áo chỉ 1 lần. Họ hoàn toàn không bán hay tặng chúng mà vất đi sau 1 lần sử dụng. Tuy nhiên khảo sát này chỉ được thực hiện trong phạm vi nhỏ với khoảng hơn ba nghìn người; và phần lớn những người này nằm trong tầng lớp trung, thượng lưu của Philippines. Thay đổi thói quen sử dụng quần áo để bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khác.

Thay vì có thói quen vất quần áo khi vẫn còn sử dụng được bạn có thể cho hoặc tặng chúng với những người đang cần. Vừa bảo vệ môi trường và giúp đỡ được người khác. Dưới đây là những nơi bạn có thể quyên góp quần áo của mình.

H&M

Ngành công nghiệp thời trang nhanh đã bị phỉ báng vì là một trong những nguồn gây ô nhiễm và chất thải lớn nhất; nhưng H & M đã nỗ lực để làm cho chu kỳ sản xuất của họ bền vững hơn . Tất cả các cửa hàng đều chấp nhận quần áo đã qua sử dụng trong mọi điều kiện; từ bất kỳ thương hiệu nào để đổi lấy phiếu giảm giá 15%.

Xem thêm bài viết: Uniqlo mở của hàng lớn cạnh tranh H&M

Trung tâm ứng phó thảm họa

CDRC đã hỗ trợ các nạn nhân thảm họa trên cả nước kể từ năm 1984. Họ chấp nhận tất cả các loại hàng cứu trợ; kể cả hàng may mặc trong tình trạng tốt tại trung tâm của họ ở thành phố Quezon.

Manunda

Dự án này của Caritas Manila chấp nhận các mặt hàng cũ; và bán chúng để gây quỹ cho các chương trình của họ cho người nghèo. Sắp xếp các khoản đóng góp của bạn sẽ được nhận bằng cách gọi 564-0205, 562-0020 đến 25 hoặc gửi email cho họ tại [email protected]

Nếu bạn đang học tập hay sinh sống tại Philippines hãy thay đổi thói quen sử dụng quần áo của bản than. Để giúp đỡ những người khác và bảo vệ môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

简体中文EnglishไทยTiếng Việt
error: Content is protected !!
-->